• روند اخذ کد اخلاق در سامانه پژوهان
  روند اخذ کد اخلاق در سامانه پژوهان

 • فراخوان دریافت پروپوزال گرنت های تحقیقاتی در موسسه تحقیقات علوم پزشکی ایران
  فراخوان دریافت پروپوزال گرنت های تحقیقاتی در موسسه تحقیقات علوم پزشکی ایران

 • فراخوان جشنواره رازی
  فراخوان جشنواره رازی

 • سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی
  سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی

 • سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت
  سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت

 • دومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی
  برگزاری دومین جلسه ستاد توسعه علوم و فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • در خصوص طرح تحقیقاتی نا تمام
  در خصوص طرح تحقیقاتی نا تمام

 • نحوه درج وابستگی سازمانی(affiliation)
  نحوه درج وابستگی سازمانی(affiliation)

 • تعیین اعتبار مجلات (فهرست مجلات ناامعتبر وجعلی)
  تعیین اعتبار مجلات(فهرست مجلات ناامعتبر وجعلی)

 • دستوررالعمل تشویقی مقالات
  دستوررالعمل تشویقی مقالات

 
 
 
 
 
دسترسی سریع
امکانات
سامانه ها

بندر عباس - بیمارستان پیامبر اعظم -ضلع شرقی - معاونت تحقیقات و فناوری

آدرس ایمیل: research@hums.ac.ir

تلفن های تماس:33337193 , 33337192 -076