• تعیین اعتبار مجلات
  تعیین اعتبار مجلات

 • فراخوان شرکت در مراسم هفته پژوهش سال 1395
  فراخوان شرکت در مراسم هفته پژوهش سال 1395

 • برگزاری همایش و نمایشگاه سامانه فن بازار ملی سلامت
  برگزاری همایش و نمایشگاه سامانه فن بازار ملی سلامت

 • فراخوان طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1395
  فراخوان طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال 1395

 • دستوررالعمل جدید تشویقی مقالات
  دستوررالعمل جدید تشویقی مقالات

 • فراخوان بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
  فراخوان بیست ودومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

 • دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures از زیر مجموعه های OVID
  دسترسی مجدد به پایگاه Primal Pictures از زیر مجموعه های OVID

 • فهرست مجلات نمایه شده وزارت بهداشت در نمایه نامه ESCI
  فهرست مجلات نمایه شده وزارت بهداشت در نمایه نامه ESCI

 • نحوه درج وابستگی سازمانی(affiliation)
  نحوه درج وابستگی سازمانی(affiliation)

 
 
 
 
 
دسترسی سریع
امکانات
سامانه ها

بندر عباس - بیمارستان پیامبر اعظم -ضلع شرقی - معاونت تحقیقات و فناوری

تلفن های تماس:33337193 , 33337192 -076