صفحه اصلی > دسترسی سریع  > گرنت > آنچه درباره گرنت باید بدانید؟ 

 

تعريف گرنت (اعتبار ويژه پژوهشي)

اعتباري است كه ساليانه به موجب اين شیوه ­نامه بطور تشويقي در اختيار عضو هيأت علمي يا پژوهشگر واجد شرايط قرار مي­گيرد تا بر اساس قوانين جاري براي انجام طرح پژوهشي هزينه نمايد.

لازم به ذکر است بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه و نیز هیئت رئیسه دانشگاه در راستای اقدام عملی موثر در جهت سوق یافتن برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی در عرصه اولویت های تحقیقاتی، تمام گرنت های تحقیقاتی دانشگاهی اعطایی به طرح ها و برنامه های ارائه شده در راستای اولویت های تحقیقاتی دانشگاه امکان پذیر می باشد.

 

اهداف

* افزايش ميزان بهره­وري اعضای هیئت علمی و استفاده بهينه از اعتبارات پژوهشي در جهت ارتقا فعالیت های پژوهشی دانشگاه

* ايجاد سهولت در اجراي طرح­هاي پژوهشي و نيز حمايت از پژوهشگران داراي برنامه پژوهشي مدون

* تسريع در روند فعاليت­هاي پژوهشي هدفمند از طريق كاهش مكاتبات و تشريفات اداري

* ترغیب و تشويق اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران دانشگاه به انجام هرچه بهتر فعالیت های پژوهشی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحقق اهداف و برنامه های دانشگاه

* امكان برنامه­ريزي جهت هدايت و هدفمند نمودن فعاليت­هاي پژوهشي

* ارزش گذاری علمی و ایجاد رقابت های سالم به منظور پشتیبانی و تشویق مناسب اعضای هیات علمی دانشگاه در فعالیت های پژوهشی

* تسهیل فعالیت های جاری پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحت مشاوره

* کمک به پژوهش محور شدن دانشگاه

* تسهیل همکاری اعضای هیات علمی با مراکز و سازمان های خارج از دانشگاه

 

انواع گرنت هاي پژوهشی:

 

   1- محققین  برتر سال (هفته پژوهش) :

این گرنت به 15-10 نفر از افراد برتر از نظر تحقیقاتی در هر سال و براساس امتیاز بدست آمده از فعالیت های پژوهشی افراد در هفته پژوهش و فناوری ، متناسب با عملکرد ایشان و با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه اعطا می شود.

 

 2-   گروه برتر بالینی دانشگاه از نظر تحقیقاتی:

     در هر سال به گروه برتر برای پیشبرد اهداف پژوهشی گروه اعطا می شود.  

 

3-منتخبین دانشگاه علوم پزشکی ......... در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی    

    

 4-مرکز تحقیقاتی برتر دانشگاه علوم پزشکی ......... در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

این گرنت به مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ......... که در جشنواره مذکور رتبه های اول تا سوم را کسب     کنند برای تشویق و توسعه مرکز تحقیقاتی مذکور اعطا می شود.

 

5-  مجلات برتر

این گرنت به مجلات برتر دانشگاه علوم پزشکی ......... که بر اساس شاخص های رتبه بندی بین المللی موفق   به کسب رتبه ملی (اول تا سوم) شوند برای توسعه برنامه های پژوهشی مجلات اعطا می شود.

 

6- مشارکت در برنامه های دانشگاهی (حوزه پژوهش) در سطج ملی و بین المللی: 

 این گرنت به محققین دانشگاه علوم پزشکی ......... که برنامه تحقیقاتی مشترک با محققین دانشگاههای خارجی داشته باشند متناسب با میزان و سطح مشارکت طرف خارجی و به صورت موردی و با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه پرداخت می شود.

7-  گرنت محقق برتر بر اساس شاخص H

 این گرنت در هر کدام از بازه های جدول فوق فقط یک بار به ازای هر بازه  H-Indexو به شرط انجام تعهدات گرنت قبلی هر بازه در صورت درخواست محقق اعطا می شود.

 

    8- گرنت مقالات برتر :

      این گرنت به نویسنده اول یا مسئول مقالات چاپ شده در 10%  اول مجلات Q1 با ذکر Affiliation دانشگاه علوم پزشکی ......... با  تصمیم گیری شورای پژوهشی پرداخت خواهد شد.

 

9-گرنت ثبت اختراع یا Patent بین المللی :

      این گرنت به ثبت اختراع های بین المللی که مورد حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور باشد تعلق می گیرد و میزان آن مابه التفاوت پرداختی صندوق خواهد بود.

 

10-گرنت چاپ مقاله مروری نظام مند و متاآنالیز:

      این گرنت به مقالات منتشرشده مروری نظام مند و متاآنالیز که در مجلات ISI Web of Science ایندکس شود و آدرس نویسنده اول و یا مسئول آن وابستگی سازمانی به دانشگاه علوم پزشکی ......... را داشته باشد تعلق می گیرد و با ارائه تائیدیه  مقاله از واحد EBM خواهد بود. (علاوه بر جایزه مقاله).

 

11- گرنت اعضای هیئت علمی جدید

این گرنت به اعضای هیات علمی جدید (متعهد خدمت، پیمانی و...) که از اول سال 1395 شروع به کار نموده اند وفقط یکبار اعطا خواهد شد .

   لازم است برای دریافت این گرنت ، طرح پیشنهادی تحقیق و به صورت کامل و بعد از بررسی، داوری و تصویب علمی / اخلاقی در دانشکده/مرکز تحقیقاتی مرتبط  و در راستای اولویت های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ......... ارائه شود.

 

12-  گرنت همکاری دانشگاه  با صنعت

افرادی که مطابق آئین نامه همکاری دانشگاه با صنعت از منابع غیر از دانشگاه علوم پزشکی ......... - وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی – معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری- صندوق حمایت از پژوهشگران موفق به جذب اعتبار شوند، از طرف دانشکاه علوم پزشکی اعتبار جذب شده گرنت پژوهشی و یا گرنت فناوری اعطا می شود.

 

ملاک برای اعطا گرنت فوق خاتمه مدت انجام قرارداد و تایید انجام تعهدات توسط گرنت دهنده خواهد بود و برای هر قرارداد به صورت جداگانه پرداخت می شود.

 

حمایت مالی از پایان نامه های مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی ......... و دانشگاههای معتبر خارج از کشور:

 در راستای اجرای برنامه راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ......... در مورد توسعه ی همکاری های بین سازمانی در سطوح ملی و بین المللی، پایان نامه های مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی ......... و دانشگاههای معتبر خارج از کشور با ارائه مستندات و به شرح زیر مورد حمایت مالی قرار می گیرند:

 

    حداقل یک استاد راهنما/مشاور  از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ......... و نیز یک استاد راهنما/مشاور از اساتید دانشگاه معتبر خارج در پایان نامه مشترک  فعالیت نمایند.

    پایان نامه های مشترک دوره رزیدنتی و Ph.D  و پایان نامه های مشترک دوره دکترای عمومی و کارشناسی ارشد مورد حمایت مالی قرار میگیرند.

    با توجه به سیاستگزاری شورای پژوهشی دانشگاه برون ده مورد انتظار به صورت ارائه مقالات با الزام به ذکر affiliation دانشگاه خارجی برای استاد خارجی و دانشگاه علوم پزشکی ......... برای اساتید این دانشگاه و همچنین کسب امتیاز مربوطه به ازای هر یک میلیون تومان 4 امتیاز (مربوط به مقالات) که حداقل در یکی از نمایه های Scopus و Pubmed یا ISI Web of Science ایندکس شود، خواهد بود.

 

حمایت مالی از متقاضیان گذراندن دوره پسا دکترای مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی ......... و دانشگاههای خارج از کشور:

در راستای اجرای برنامه راهبردی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ......... در مورد توسعه ی همکاری های بین سازمانی در سطوح ملی و بین المللی ، متقاضیان گذراندن دوره پسا دکترای مشترک بین دانشگاه علوم پزشکی ......... و دانشگاههای خارج  از کشور تا سقف /250 میلیون ریال متناسب با میزان گرنت طرف دوم ، تخت شرایط زیر و با  ارائه مستندات مورد حمایت مالی قرار می گیرند:

- دوره پسا دکترا در قالب تفاهم نامه مشترک منعقده بین دانشگاه علوم پزشکی ......... و دانشگاه خارجی تعریف شود.

- حداقل یک استادراهنما از اساتید دانشگاه علوم پزشکی ......... و نیز یک استاد راهنما از اساتیددانشگاه مربوطه در دوره مشترک مذکور تعیین گردد.

- متقاضی دوره پسادکترا می تواند از محققین و اعضای هیات علمی تمامی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی معتبر و یا دارای مدرک دکترای تخصصی معتبر باشد.

- با توجه به سیاستگزاری شورای پژوهشی دانشگاه برون ده مورد انتظار به صورت ارائه مقالات با الزام به ذکر affiliation دانشگاه خارجی برای استاد خارجی و دانشگاه علوم پزشکی ......... برای اساتید این دانشگاه و همچنین کسب امتیاز مربوطه (مربوط به مقالات) که حداقل در یکی از نمایه های Scopus و Pubmed یا ISI Web of Science ایندکس شود، خواهد بود.

 

 

---- شیوه اجرایی گرنتها

        گرنت اختصاص یافته در قالب تدوین و ارائه طرح تحقیقاتی از طرف افراد برتر به شرح زیر اعطا می شود:

 

    مجریان طرح های تحقیقاتی واجد شرایط دریافت پژوهانه تحقیقاتی، خلاصه طرح پیشنهادی تحقیق را به معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده /مراکز تحقیقاتی مربوطه ارائه نمایند.

    خلاصه طرح پیشنهادی تحقیق شامل عنوان طرح، خلاصه روش اجرا، جدول همکاران، ملاحظات اخلاقی، مدت اجرا و شماره حساب مجری می باشد.

    مجری باید تعهد نماید که مقالات ارائه شده به عنوان برون ده حاصل از گرنت مذکور قبلا به عنوان برون داد پایان طرح یا پایاننامه دیگری از محل دیگری غیر از گرنت مذکور، تامین اعتبار نشده و در آینده نیز نخواهد شد.

     پروپوزال های مذکور نیاز به داوری علمی ندارند.

     پروپوزال های مذکور بعد از تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه به کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی/ کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش با محوریت مطالعات حیوانی و آزمایشگاهی ارجاع داده شده و ارائه تاییدیه کمیته مذکور و در صورت نیاز ارائه کد ثبت در IRCT  الزامی می باشد.

    با توجه به سیاستگزاری شورای پژوهشی دانشگاه در هر سال، برون ده مورد انتظار به ازای هر یک میلیون تومان 4 امتیاز (مربوط به مقالات) خواهد بود که حداقل در یکی از نمایه های Scopus  , Pubmed   یا  ISI  web of Science  و یا مجلات معتبر هلمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ......... ایندکس شود و در این رابطه :

 

    فقط مقالات مرتبط با موضوع گرنت قابل قبول  بوده  و مقالات غیر مرتبط مقبول نمی باشد.