صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای فناوری > اعضای شورا 

اعضای شورای فناوری

1

دکتر کیانوش ملک زاده

09176108396

CV

2

مهندس افضلی پور

09131790690

CV

3

دکتر یعقوب حامدی

09177619405

CV

4

مهندس مجید سرنی زاده

09176405836

CV

5

مهندس علی فتی

0917608030

CV

6

دکتر نپتون سلطانی

09133251067

CV

7

دکتر سهیلا معین

09171127539

CV

8

دکتر نسرین داوری

09177679591

CV

9

دکتر معصومه خیر اندیش

09177612282

CV

10

دکتر عبدالحسین مدنی

09171664947

CV

11

دکتر افسا

09173671703

CV

 

دکتر آذین علوی

09173615827

CV