صفحه اصلی > معاونت > واحدها  > دفتر ابداعات، اختراعات  


يكي از وظایف  دانشگاه علوم پزشکی به عنوان دانشگاه مادر در حوزه پزشکی در استان هرمزگان ، توليد علم و فنّاوري است كه به‌عنوان دارايي فكري علاوه بر ارزش معنوي مي‌تواند ارزش مادي نيز داشته‌ و ايجاد درآمد نمايد. برنامه ریزی و سیاستگزاری و تدوین و اجرای برنامه هایی برای حمایت از تولید فناوری و فراهم نمودن بستری برای حفظ حق مالكيت فكري در مؤسسات علمي و پژوهشي، از جمله الزامات موفقيت در تجاري‌سازي نتايج تحقيقات است . در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان این مهم یعنی تحقق سیاستهای اسناد بالادستی علمی و فناوری کشور و برنامه های مصوب شورای فناوری دانشگاه ، در حوزه مرتبط با مالکيت فکری (ابداعات، اختراعات و تجاری‌سازی) بر عهده دفتر ابداعات ، اختراعات و مالکیت فکری می باشد .


 عملکرد ثبت اختراعات اعضاء دانشگاه : 

 

 • ثبت شش مورد اختراع در سال 1390 
 • ثبت هشت مورد اختراع در سال 1391
 • ثبت چهار مورد اختراع در سال 1392
 • ثبت سه مورد اختراع در سال 1393
 • ثبت دوازده ژن توسط مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 

 

فرآیند ثبت اختراع :

اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با هدف تسهیل فرآیند ثبت ابداعات و اختراعات ، امکانی فراهم نموده است تا مخترعین و مبدعین تمامی مراحل ثبت را بصورت الکترونیکی و متمرکز از طریق سامانه اینترنتی ثبت اختراعات به انجام رسانند. در همین راستا اظهارنامه ثبت اختراع باید بصورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس زیر و به زبان فارسی تنظیم شود.  http://ip.ssaa.ir/Patent/New.aspx .ضمائم اظهارنامه شامل توصیف، ادعا، خلاصه و نقشه و غیره، درصورت نیاز باید تعیین شود که در ماده 6 آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان شده است، که عبارتند از:


 1. توصیف اختراع
 2. ادعا یا ادعاهای اختراع
 3. خلاصه ای از توصیف اختراع
 4. نقشه یا نقشه ها درصورت لزوم
 5. درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
 6. مدارک مربوط به حق تقدم که همزمان باید با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
 7. مدارک نمایندگی درصورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی بعمل آید.
 8. رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی