صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته تحقیقات دانشجویی > افتخارات کمیته تحقیقات 

مفتخریم به اطلاع برسانیم کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان موفق به کسب رتبه سوم کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های تیپ دو کشور در نوزدهمین جشنواره رازی گردید.