صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
همایش کشوری آموزش پزشکی پاسخگو
 ٠٧:٤٧ - 1397/03/02 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرانت به پروژه ها و طرح های توسعه آموزش مجازی
اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرانت به پروژه ها و طرح های توسعه آموزش مجازی
اولین فراخوان دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای اعطای گرانت به پروژه ها و طرح های توسعه آموزش مجازی
 ١٠:٤٩ - 1397/03/01 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان جایزه سیستم هشدار دهنده زود هنگام برای جلوگیری از بیماری های همه گیر
فراخوان جایزه سیستم هشدار دهنده زود هنگام برای جلوگیری از بیماری های همه گیر
فراخوان جایزه سیستم هشدار دهنده زود هنگام برای جلوگیری از بیماری های همه گیر
 ١٣:٢٥ - 1397/02/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان پذیرش و حمایت از صاحبان ایده و طرح های فناورانه
فراخوان پذیرش و حمایت از صاحبان ایده و طرح های فناورانه
فراخوان پذیرش و حمایت از صاحبان ایده و طرح های فناورانه
 ١٠:٣٠ - 1397/02/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)
برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)
برگزاری رقابت علمی و بین المللی کنز توسط بنیاد علم و فناوری مصطفی (ص)
 ١٢:١٧ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش و نشر با حضور دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته کشوری اخلاق، 4شنبه مورخ 26 اردیبهشت از ساعت 8 الی 14 در سالن ابوریحان مجتمع فارابی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش و نشر با حضور دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته کشوری اخلاق، 4شنبه مورخ 26 اردیبهشت از ساعت 8 الی 14 در سالن ابوریحان مجتمع فارابی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی اخلاق در پژوهش و نشر با حضور دکتر احسان شمسی کوشکی، دبیر کمیته کشوری اخلاق، 4شنبه مورخ 26 اردیبهشت از ساعت 8 الی 14 در سالن ابوریحان مجتمع فارابی برگزار می گردد.
 ٠٩:٢٤ - 1397/02/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
ممنوعیت انجام هر گونه تحقیقات و یا انتشار مقالات علمی پژوهشی مربوط به تحقیقات برروی و/ یا با استفاده از ویروس پولیو (وحشی، واکسن، مشتق از واکسن)، ژنوم یا قطعه ای از ژنوم و پروتئین های ویروس پولیو یا با داده های پولیو بدون هماهنگی
ممنوعیت انجام هر گونه تحقیقات و یا انتشار مقالات علمی پژوهشی مربوط به تحقیقات برروی و/ یا با استفاده از ویروس پولیو (وحشی، واکسن، مشتق از واکسن)، ژنوم یا قطعه ای از ژنوم و پروتئین های ویروس پولیو یا با داده های پولیو بدون هماهنگی
ممنوعیت انجام هر گونه تحقیقات و یا انتشار مقالات علمی پژوهشی مربوط به تحقیقات برروی و/ یا با استفاده از ویروس پولیو (وحشی، واکسن، مشتق از واکسن)، ژنوم یا قطعه ای از ژنوم و پروتئین های ویروس پولیو یا با داده های پولیو بدون هماهنگی با مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت متبوع
 ٠٨:١٦ - 1397/02/24 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آموزشی علم سنجی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی علم سنجی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
کارگاه آموزشی علم سنجی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
 ١١:٥٤ - 1397/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاههای آموزشی آشنایی با اصول و جنبه های مختلف سرقت ادبی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
کارگاههای آموزشی آشنایی با اصول و جنبه های مختلف سرقت ادبی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
کارگاههای آموزشی علم سنجی و آشنایی با اصول و جنبه های مختلف سرقت ادبی برای اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گردد.
 ١١:٤٦ - 1397/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
تبریک ارتقا علمی
تبریک ارتقا علمی
تبریک ارتقا علمی
 ٠٨:٠٥ - 1397/02/15 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>