صفحه اصلی > آرشیو اخبار پنجمین فن بازار ملی سلامت
پنجمین فن بازار ملی سلامت
پنجمین فن بازار ملی سلامت
 ١٠:٢١ - 1398/07/16 - نظرات : ٠متن کامل >>
تور مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تور مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تور مجازی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ٠٨:٤٥ - 1398/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی
برگزاری همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی
برگزاری همایش پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی
 ١٤:٣٢ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازدید دکتر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
بازدید دکتر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
بازدید دکتر عبادی فر رئیس مرکز توسعه و هماهنگی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت از معاونت تحقیقات و فناوری و مراکز تحقیقاتی دانشگاه
 ١٢:٠٩ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری کارگاه آشنایی با مطالعات کوهورت توسط معاونت تحقیقات و فناوری
برگزاری کارگاه آشنایی با مطالعات کوهورت توسط معاونت تحقیقات و فناوری
برگزاری کارگاه آشنایی با مطالعات کوهورت توسط معاونت تحقیقات و فناوری
 ١١:٤٥ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آشنایی با مطالعه کوهورت
کارگاه آشنایی با مطالعه کوهورت
کارگاه آشنایی با مطالعه کوهورت
 ١٢:٤٧ - 1398/07/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهاي تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند " ک‌" ماده 2 آیین نامه « تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهاي درخشان »
 ٠٧:٣٨ - 1398/07/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(تا 98/9/30 تمدید شد)
فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(تا 98/9/30 تمدید شد)
فراخوان جذب هیأت علمی پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(تا 98/9/30 تمدید شد)
 ١٠:٢٦ - 1398/06/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ " رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ "
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ " رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ "
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ " رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ "
 ٠٧:٠٩ - 1398/06/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ٠٧:٥٨ - 1398/06/24 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>