صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


کارگاه آنلاین تحلیل داده
کارگاه آنلاین تحلیل داده
کارگاه آنلاین تحلیل داده
 ١٥:٠٢ - 1399/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین endnote
کارگاه آنلاین endnote
کارگاه آنلاین endnote
 ١٥:٠٠ - 1399/12/03 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین همایش توسعه زیست فناوری در استان هرمزگان
دومین همایش توسعه زیست فناوری در استان هرمزگان
دومین همایش توسعه زیست فناوری در استان هرمزگان
 ١٣:٠٩ - 1399/11/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین ثبت بیماری ها و پبامد های سلامت
کارگاه آنلاین ثبت بیماری ها و پبامد های سلامت
کارگاه آنلاین ثبت بیماری ها و پبامد های سلامت
 ١٤:٠٤ - 1399/11/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین پزشک پژوهشگر
کارگاه آنلاین پزشک پژوهشگر
کارگاه آنلاین پزشک پژوهشگر
 ٠٩:١١ - 1399/11/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین طراحی تحقیق در علوم بالینی
کارگاه آنلاین طراحی تحقیق در علوم بالینی
کارگاه آنلاین طراحی تحقیق در علوم بالینی
 ١٣:١١ - 1399/11/13 - نظرات : ٠متن کامل >>
دومین کنگره پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دومین کنگره پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
دومین کنگره پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ١٥:٠٧ - 1399/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری وبینار یکروزه فلوسیتومتزی پیشرفته
برگزاری وبینار یکروزه فلوسیتومتزی پیشرفته
برگزاری وبینار یکروزه فلوسیتومتزی پیشرفته
 ١٠:٠٥ - 1399/11/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
کارگاه آنلاین مرجع نگاری با endnote
کارگاه آنلاین مرجع نگاری با endnote
کارگاه آنلاین مرجع نگاری با endnote
 ١٣:٠١ - 1399/11/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
وبینار یک روزه فلوسیتومتری مقدماتی
وبینار یک روزه فلوسیتومتری مقدماتی
وبینار یک روزه فلوسیتومتری مقدماتی
 ١٤:٤٩ - 1399/10/29 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>