صفحه اصلی > امکانات > توسعه پژوهش بالینی 

معرفی توسعه پژوهش بالینی

مراکز توسعه پژوهش باليني دانشگاه علوم پزشکي هرمزگان از سال 1393 با هدف حمايت از پژوهشگران،افزايش سطح پژوهشي و بستر سازي براي بروز رسانی نتايج پژوهشي در بيمارستانهاي دانشگاه راه اندازي شده اند. اين مراکز نقش موثري در ارتقای توانمندي هاي پژوهشي اعضاء هيات علمي، کارشناسان و ساير پژوهشگران دانشگاه بر عهده دارند.

 

فرم های سامانه برنامه پژوهش

فرم ثبت تقاضای پژوهشی

فرم مشارکت در طرح های پژوهشی

فرم قرارداد همکاری پژوهشی

 

فرم مشارکت در طرح هاي تحقيقاتي

قابل توجه کارشناسان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان ، مركز توسعه پژوهش دانشگاه در راستاي عادلانه كردن فرصت مشاركت کارشناسان در طرح هاي تحقيقاتي و بكارگيري نيروي بالقوه موجود در دانشگاه، سامانه اي را طراحي كرده تا ارتباط بين علاقه مندان به پژوهش و مجريان طرح هاي پژوهشي را برقرار سازد. فعاليت هاي پژوهشي، جزء مهمي از فعاليت هاي هر عنصر دانشگاهي است وکارشناسان نيز از اين قاعده بركنار نيستند. همكاري در اجرا و انتشار نتايج طرح هاي تحقيقاتي، بخش مهمي ازارتقای سطح دانش فرد را تشكيل مي دهد و در شكل گيري آينده تحصيلي و شغلي افراد تاثير چشمگيري دارد. مركز توسعه پژوهش دانشگاه در راستاي عادلانه كردن فرصت های پژوهشی در طرح هاي تحقيقاتي و بكارگيري نيروي بالقوه موجود در دانشگاه، سامانه اي را طراحي كرده تا ارتباط بين علاقه مندان به پژوهش و مجريان طرح هاي پژوهشي را برقرار سازد. چنانچه مايل هستيد از فرصت هاي موجود براي مشاركت در طرح هاي پژوهشي دانشگاه (كه مي تواند به شكل هاي مختلفي از جمله در قبال دريافت حق الزحمه يا مشاركت در گزارش ها و مقالات طرح باشد)، مطلع گرديد، فرم وي‍ژ ه علاقه مندان به همكاري در طرح هاي پژوهشي را از قسمت منو هاي بالايي سايت "فرم ها" تكميل فرماييد. ما شما را به مجريان طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه مرتبط خواهيم كرد.

 

فرم ثبت تقاضاي پژوهشي

 

بيشتر پژوهشگران موفق، با گروه گسترده اي ازکارشناسان با سطوح علمی متفاوت در ارتباطند. مشاركت کارشناسان در طراحي و اجراي پژوهش ها، افزون بر فراهم كردن فرصت هاي بي بديل براي آموزش و تقويت مهارت هاي پژوهشي در آنان، نيرو و روح جواني را به تيم پژوهشي تزريق مي كند كه هم به پيشبرد بهتر پروژه ها كمك مي كند و هم زمينه گسترش و تداوم آنها را آماده مي سازد. از این رو ،مركز توسعه پژوهش دانشگاه براي تسهيل ارتباط بين مجريان طرح هاي پژوهشي با علاقه مندان به پژوهش كه هر يك داراي توانمندي هايي در سطوح مختلف هستند، سامانه اي را با عنوان دستيار پژوهشي راه اندازي كرده است. در اين سامانه، علاقه مندان  مي توانند با تكميل فرمي، ضمن نشان دادن تمايل خود براي مشاركت در طرح هاي پژوهشي، توانمندي هاي خود را ثبت نمايند و اعضاي هيات علمي نيز مي توانند نياز خود به نيروي انساني را جهت طراحي و اجراي پژوهش ها، تهيه گزارش ها و مقالات در فرم ديگري ثبت كنند. مركز توسعه پژوهش دانشگاه ضمن تطبيق دادن توانايي هاي علاقه مندان  با نيازهاي اعضاي هيات علمي، اين دو گروه را به همديگر مرتبط خواهد كرد. مراكز توسعه پژوهش باليني در بيمارستان ها نيز به شكل گيري بهتر اين ارتباطات و مديريت آنها كمك خواهند كرد. اگر مايليد در طرح هاي تحقيقاتي خود، از نيرو و انديشه کارشناسان با تجربه بهره ببريد، فرم ثبت تقاضا براي نيروي پژوهشي را تكميل فرماييد. براي دريافت فرم، به قسمت منوي بالايي سايت " فرم ها " مراجعه نماييد. ما شما را به نيروهاي علاقه مند به پژوهش مرتبط خواهيم كرد .