اولین همایش دانشگاه، سلامت و صنایع

سمینار دو روزه تازه های هپاتیت های ویروسی

برنامه سمینار

زمان برگزاری چهارشنبه و پنج شنبه 10 و 11 دی ماه

 

مکان : مجتمع فارابی - سالن ابن سینا