صفحه اصلی > آرشیو اخبار 


دکتر یدالله فخری بر اساس اعلام پایگاه‌های ESI و WOS در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان در جولای ۲۰۲۱قرار گرفت.
دکتر یدالله فخری بر اساس اعلام پایگاه‌های ESI و WOS در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان در جولای ۲۰۲۱قرار گرفت.
 
bartar


دکتر یدالله فخری بر اساس اعلام پایگاه‌های  ESI و WOS در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان در جولای ۲۰۲۱قرار گرفت.

دکتر  یدالله فخری استادیار مهندسی بهداشت محیط  و پژوهشگر گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در جمع یک درصد نویسندگان برتر جهان در حوزه پژوهشی قرار گرفت.

 این ارزیابی که با بررسی سوابق پژوهشی این محقق در بازه زمانی ۱۰ ساله و با روش‌شناسی پیشرفته شناسایی از پایگاه استنادی ESI و WOS مورد مطالعه قرار گرفته، سه شاخص استنادات کل به مقالات نویسنده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هر مقاله و متوسط درصد خوداستنادی یک نویسنده به‌عنوان معیارهای مهم ارزیابی بوده که دکتر فخری در  JULY 2021در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفت. 

https://isid.research.ac.ir/hums

موفقیت و سربلندی روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان مسئلت می‌نماییم.

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

تاریخ درج خبر : 1400/06/03 | کد خبر : ٢٣٨٥٦ | تعداد نمایش خبر : 228
 

 


خروج