ثبت نام کارگاه های آموزشی سال 1396

 معاونت تحقیقات و فناوری کارگاه های زیر را با هدف ارتقائ پژوهشی اعضای محترم هیات علمی برگزار میکندحضور در این کارگاه ها به منظور دریافت امتیاز پژوهشی سالیانه اعضا ضروری می باشد

 

از علاقه مندان جهت ثبت نام دعوت به عمل می آید

*برای هر کارگاه مراجعه به فرم ثبت نام به صورت جدا گانه میباشد*

 

 

لیست گارگاههای سال 1396

 

(معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه)

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت (روز)

ساعت برگزاری

مدرس

مکان

1

علم سنجی

28 ,29 شهریور

2

8 الی 14

خانم دکتر امین پور

سالن ابوریحان

2

جستجو در منابع دیجیتال

18 و19 مهر

2

8 الی 14

آقای دکتر عالیشان

سالن ابوریحان

3

مدیریت منابع ( ENDNOTE )

22 و23خرداد

2

8 الی 14

خانم احمدزاده

سالن ابوریحان

4

مقاله نویسی

8آذر

1 روز

8 الی 12

دکتر محمد باقر رکنی

سالن ابوریحان

5

تجزیه و تحلیل آماری ( SPSS )

  20اردیبهشت

1 روز

8 الی 12

آقای آزاد

سالن ابوریحان

6

اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

3 خرداد

1 روز

9 الی 16

آقای دکتر پارساپور

سالن ابوریحان

7

مرور سیستماتیک

8و 9 خرداد

 

2 روز

8الی 16

آقای دکتر کشتکار

سالن ابوریحان

8

ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

نیمه دوم 96

 

 

آقای دکتر شاهی

سالن ابوریحان

9

پژوهش های کیفی

6,7 دی ماه

 2

8الی 16

آقای دکتر خانکه

سالن ابوریحان

10 کارگاه کتابدار بالینی 12 ,13 دی 2 8الی16 خدیجه احمد زاده کتابخانه مرکزی
11 نحوه انتخاب مجله مناسب برای ارسال مقاله 17 بهمن 1 8 الی 12 دکتر رکنی سالن ابوریحان
12 peer review 18 بهمن 1 8 الی 12 دکتر رکنی سالن ابوریحان

 

 
  •     کارگاههای فناوری سلامت  مکان برگزاری آن یک هفته قبل از هر کارگاه تعیین خواهد شد .

 


 

  •    جهت ثبت نام  در کارگاههای فناوری سلامت  با شماره تلفن 33352667 ( مرکز رشد فناوری سلامت ) تماس حاصل فرمائید.