صفحه اصلی > دسترسی سریع  >  فراخوان جشنواره انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1399- آخرين مهلت ا 

 

 

 

 

 

فراخوان جشنواره هفته پژوهش 1399

 

باسلام و آرزوی تندرستی؛

   احتراماً، نظر به برگزاری مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در نیمه دوم آذرماه هر سال و تقدیر از پژوهشگران دانشگاه به منظور ارج نهادن به امر پژوهش و مقام پژوهشگر، بدینوسیله از شما پژوهنده محترم دعوت می شود آثار و مدارک پژوهشی خود را به شرح ذیل که در بازه زمانی (اول مهرماه 1398 لغایت 31 شهریور ماه 1399) به انجام رسانده اید، حداکثر تا تاریخ 99/08/15 به اداره کارشناسان پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه تحویل نمایید. بدیهی است آثاری که پس از این تاریخ ارسال گردند، مورد بررسی قرار نخواهند گرفت. ضمناً یادآوری می نماید که تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود و این نکته را نیز باید در نظر داشت که تمامی فعالیت های پژوهشی بایستی به نشانی(Affiliation) دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ثبت رسیده باشد.

مدارک لازم:

1-  مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی؛

*گواهی پذیرش مقاله(Acceptance) پذیرفته نمی شود.

2- فناوری (نوآوری، اکتشاف، طراحی نرم افزار، اختراع ثبت شده و Patent )

3-طرح های مصوب پژوهشی خاتمه یافته ؛

4-مقالات ارائه شده در همایشهای علمی داخلی و خارجی ؛

5-مقامهای کسب شده در جشنواره های رازی، خوارزمی و سایر جشنواره های بین المللی ؛

6-تألیف و ترجمه کتاب،

7-عضویت فعال در شوراها و کمیته های وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ؛

8-داوری کتب تخصصی، طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و مقالات منتشر شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی ؛

 

تبصره 1: تمامی فعالیتهای پژوهشی انجام شده می بایست در بازه زمانی 99/07/01 لغایت 99/06/31 و با Affiliation  صحیح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ثبت رسیده باشند.

تبصره 2به فعالیتهای پژوهشی که سال قبل در جشنواره هفته پژوهش، امتیاز گرفته اند، امتیازی تعلق نمی گیرد.

تبصره 3 : به هر فعالیت پژوهشی، فقط یک بار امتیاز تعلق می گیرد.

 تبصره 4: مهلت ارسال مدارک و مستندات محققین حداکثر تا 1399/08/15 به کارشناس مسئول امور پژوهشی مربوطه در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد. پس از این تاریخ مدارک و مستندات جدیدی پذیرفته نمی شود.

 1-آئین نامه

2- فرم ثبت نام در قسمت پژوهشگر برتر

3- فرم ثبت نام در قسمت فناور برتر

4-فرم ثبت نام در قسمت کتاب برتر