صفحه اصلی > راهنمای جستجو 

راهنمای جستجو1.ابتدا کلید واژه ی مورد نظر خود را در بخش جستجو که در انتهای منوی اصلی قرار دارد، تایپ کنید و کلید Enterرا فشار دهیدتصویر


2.از میان نتایج جستجوی یافته شده بر روی گزینه مورد نظر خود کلیک کنید.تصویر