صفحه اصلی > اخبار معاونت 


مرکز تحقیقات سلامت هرمز
 

به منظور انجام پژوهش های علمی در حوزه سلامت و تعیین جزیره هرمز به عنوان پروژه جزیره سالم، جلسه ایی در خرداد ماه سال جاری در محل معاونت تحقیقات دانشگاه با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و متخصصین حوزه سلامت برگزار گردید. در این جلسه آقای دکتر نجاتی زاده معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه در خصوص اهمیت تحقیقات علمی و کاربردی نمودن آن در حوزه سلامت در جزیره هرمز و نهادینه نمودن جزیره هرمز به عنوان جزیره سالم سخنانی ایراد فرمودند. ایشان اظهار داشتند مبنای برنامه ریزی در حوزه سلامت، تحقیقات علمی است که می تواند به اهداف و رسالت دانشگاه کمک کند. در پایان هرکدام از اساتید دانشگاه و محققین دیدگاه و نظرات خود در این زمینه مطرح نمودند که با نظر قاطع آنان، احداث و راه اندازی مرکز تحقیقات سلامت هرمز مصوب گردید.

این مرکز در تاریخ 27/03/94 توسط معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه به اتفاق تیم پژوهشی ایشان با اهداف زیر راه اندازی گردید.

1-            انجام تحقیقات علمی، بنیادی و کاربردی در حوزه سلامت در جهت پیشبرد اهداف دانشگاه علوم پزشکی اسنان هرمزگان

2-            انجام اقدامات آموزشی، پژوهشی و مهارتی در جزیره هرمز به عنوان پروژه جزیره هرمز

3-            ایجاد کمیته های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی در پروژه جزیره هرمز

4-            استفاده از ظرفیت های دانشگاه آزاد هرمز در زمینه پژوهش و تحقیقات علمی

5-            جلب مشارکت سازمانهای برون بخشی در پروژه جزیره هرمز

6-            جلب و مشارکت نهاد های ملی و بین المللی در پروژه جزیره سالم

7-            تدوین برنامه راهبردی جزیره سالم با کمک معاونت بهداشتی دانشگاه

8-            تدوین برنامه راهبردی جزیره سالم معاونت بهداشتی دانشگاه

9-            ایجاد بستر فرهنگی آموزشی مردم محور در پروژه جزیره سالم

10-          ایجاد قطب گردشگری محققین حوزه سلامت در جزیره هرمز

11-          اجرای تحقیقات عوامل اجتماعی مبتنی بر اصول جامعه نگر در جزیره هرمز

12-          نهادینه نمودن مهارت های زندگی و شغلی در پروژه جزیره هرمز

13-          تعمیم نتایج تحقیقات و پژوهش به سایر جزایر استان

14-          استخراج نتایج تحقیقات و ارسال آن به مسئولین تصمیم گیر و تصمیم ساز

15-          انجام پروژه های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به صورت پایلوت  در جزیره هرمز

 

 

تاریخ درج خبر : 1394/04/21 | کد خبر : ١٢٨٦ | تعداد نمایش خبر : 1139
 

 


خروج