صفحه اصلی > اخبار معاونت 


مرکز ثبت سرطان
 

برنامه ثبت سرطان یک برنامه 5 ساله می باشد که در فاز اول آن 11 استان شامل آذربایجان شرقی، اردبیل، تهران، خوزستان، کرمانشاه، اصفهان، فارس، کرمان، گلستان، هرمزگان و مرکزی انتخاب گردیده اند. این برنامه قرار است طی 5 سال آینده در استان های ذکرشده به نتیجه موردنظر برسد و پس از آن در صورت ضرورت و وجود زير ساختهاي لازم به سراسر کشور توسعه داده شود.

مرکز ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت استان هرمزگان نیز بعنوان یکی از یازده استان منتخب جهت ثبت سرطان مبتنی بر جمعیت در کشور ، از فروردین سال 94 در طبقه اول مرکز رادیوتراپی امید واقع در ضلع شمال شرقی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس، با حمایت های مستقیم ریاست محترم دانشگاه و قایم مقام وزیر در استان و زیر نظر معاونت محترم تحقیقات و فن آوری دانشگاه راه اندازی آماده خدمت رسانی گردید.

هدف اصلي این مرکز جمع‌آوري داده‌هاي دقيق و کامل از بيماران سرطاني در سطح استان است.در  برنامه ثبت سرطان مبتني بر جمعيت استان هرمزگان بعنوان يک پروژه تحقيقاتي ، اطلاعات پایه تمام موارد جدید سرطان از اول فرودین سال 1394 (بالینی یا پاتولوژیک ،تشخیص داده شده یا درمان شده )در بیماران بستری یا سرپایی، ساکن استان هرمزگان مورد شناسایی و بررسی قرار میگیرد. اطلاعات افراد تشخیص داده شده به سرطان ، با مراجعه فعال و مستمر بصورت ماهانه به منبع گردآوری داده ها ؛آزمایشگاه های پاتولوژی (بیمارستانی یا غیر بیمارستانی)،بخش های مدارک پزشکی بیمارستان ها ،بایگانی سرپایی کلینک های تخصصی بیمارستان ها (مانند خون)،بخش های رادیوتراپی و شیمی درمانی بیمارستان ها جمع آوری می شود. برای تکمیل اطلاعات ثبت سرطان،  از اطلاعات مرگ نیز استفاده می شود  به این منظور موارد مرگ ناشی از سرطان را از واحد آمار معاونت بهداشتی،پزشکی قانونی و گورستان ها که زیر نظر شهرداری می باشد جمع آوری می شود.

رسالت این مرکز به شرح ذیل می باشد:

1- جمع آوری منظم و مستمر اطلاعات بیماران سرطانی استان از سطوح مختلف جامعه شامل: مراکز پاتولوژی دولتی و خصوصی، مراکز پرتو درمانی دولتی و خصوصی، مراکز شیمی درمانی دولتی و خصوصی، بیمارستانها ی دولتی و خصوصی، کلینیکها و مطب های خصوصی

2- تهیه بانک اطلاعات سرطان استان

3- تجزیه و تحلیل اطلاعات، گزارش و انتشار نتایج به منظور تعیین اولویت ها و ارزیابی وضعیت اثر بخشی برنامه های کنترل سرطان در استان

4- طراحی و اجرای مطالعه کوهورت ( همگروهی ) بیماریهای سرطانی استان و پیگیری بیماران

5- انجام تحقیقات اپیدمیولوژیک و بالینی سرطان

6-  ارائه آمار صحیح و دقیق در خصوص وضعیت بروز ، شیوع و مرگ و میر ناشی سرطان در راستاي برنامه جامع ملی کنترل سرطان

7- تعیین میزان بروز خام و استاندارد شده سنی (ASR5)سرطان ها به تفکیک سن، جنس، خصوصیات تومور شامل محل تومور و مورفولوژي در استان

 8- تعیین روند زمانی بروز و شیوع سرطان در استان

9- تعیین میزان مرگ ناشی از سرطان و میزان بقاء سرطان ها در استان

10- هدف نهایی برنامه های ثبت سرطان در این مرکز، بهبود برنامه های کنترل سرطان و در نهایت افزایش میزان بقا و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان است.

تاریخ درج خبر : 1394/04/21 | کد خبر : ١٢٩٠ | تعداد نمایش خبر : 1043
 

 


خروج